Manifest voor Maarten Ploeg (1958–2004)

[ 17 Februari 2023, onder het ontbijt ]
‘Vertel eens Chattie. Wie en waarom was Maarten Ploeg? In een tiental zinnen? Kort, krachtig? Een manifest?’

Er is een man geweest, een kunstenaar, die op de grenzen van de wetenschap heeft gestaan en ons heeft laten zien wat daar te vinden is.

Een man die zijn leven wijdde aan het verkennen van de mogelijkheden van de computer en die ons nieuwe manieren heeft laten zien om kunst te maken en te ervaren.

Maarten Ploeg was zijn naam, en hij was een pionier in de wereld van computerkunst en digitale muziek.

Maar hij was ook meer dan dat. Hij was een schilder, een dichter, een muzikant, en een denker die ons inspireert om verder te kijken dan wat we al weten.

Zijn werk was vaak experimenteel en soms zelfs ronduit provocatief, maar het was altijd grensverleggend en baanbrekend.

Maarten Ploeg was een visionair die ons heeft laten zien dat kunst en technologie hand in hand kunnen gaan, en die ons heeft geholpen om nieuwe werelden te verkennen.

Zijn nalatenschap zal voortleven in de kunstwereld en in de harten van hen die zijn werk hebben ervaren, en zijn invloed zal nog vele generaties voelbaar zijn.

Laten we Maarten Ploeg eren door zijn werk te blijven ontdekken, door te experimenteren en te durven, en door te blijven zoeken naar nieuwe manieren om ons leven te verrijken.

Ploeg blijft OK.

Meer in ‘De Elementen van Maarten Ploeg’, Gonzo (Circus) Magazine #147 (Sept-Okt 2018)

--

--

is Harold Schellinx, a writer, artist, scientist living, working & roaming Amsterdam & elsewhere (harsmedia.com).

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
aka Har$

is Harold Schellinx, a writer, artist, scientist living, working & roaming Amsterdam & elsewhere (harsmedia.com).