Het Wormenhol

aka Har$
2 min readApr 21, 2023

alsof ooit verleden
stilstand tussen
punten kakarakter
en motief
van aanzien kan veranderen!

afstand
duur
de som van twee?
versnelling dan en
gravitatie als
postulaten van
toegevoegde lading

in de tranen
van ogen bolt
gekromde leegte,
denkbaar het domein

2 9 5 3 1 8 4 7 6
7 1 6 5 9 4 8 3 2
4 3 8 2 7 6 1 5 9
5 8 7 9 4 2 6 1 3
1 2 3 8 6 5 9 4 7
9 6 4 7 3 1 5 2 8
3 4 1 6 8 7 2 9 5
6 7 2 1 5 9 3 8 4
8 5 9 4 3 2 7 6 1

getallen ontkennen
vol elan het
singuliere gebied
tussen verband
en overhand
maar de letters
speleln als
druppels op straat
de formule van het
wereldtoeval

geen mechanica
zonder fouten

--

--

aka Har$

is Harold Schellinx, a writer, artist, scientist living, working & roaming Amsterdam & elsewhere (harsmedia.com).