De Historie Van Onze Hele Wereldcultuur In Ongeveer 222 Woorden

aka Har$
2 min readMar 6, 2014

“ Toen die paar directe voorouders van ons, ergens in Afrika, zich bewust werden van de grillige en magische wereld die hun was beschoren, ging dat met veel gebrul en gegil gepaard. Maar na een beetje tot rust te zijn gekomen, en gewend aan de idee dat er toch zo gauw geen zinnig antwoord zou gaan komen op de vraag — die in die klanken lag besloten — waar het in godsnaam allemaal goed voor was, werd het aaneenrijgen van brullen en gillen tot een wat aangenamer gejodel een logische tweede stap.

Met een jodel kun je prima communiceren in donkere wouden en hoog in de bergen. En jodelen is ook lekker om te doen. De suggestie dat het eerste mensenlied een jodel was, is dan ook zo gek nog niet.

En zo gauw er een lied is, is er muziek.
En als er muziek is, dan wil je steeds meer en steeds beter.
Dan worden er plannen gesmeed.
Dan wil je door.
Dan wil je verder.

Dus ging de oerband op tournee, om vervolgens al doende in angstwekkend korte tijd de hele planeet te overbevolken en er alles recht te trekken wat krom leek.

Tot op de dag van vandaag. Goedschiks of kwaadschiks. Met een hoop gebrul en gegil. En met een heleboel gejodel. ”

--

--

aka Har$

is Harold Schellinx, a writer, artist, scientist living, working & roaming Amsterdam & elsewhere (harsmedia.com).